Kontaktlinser for barn

 

Noen barn har avvik i synet som de selv ofte ikke er klar over. Dette kan hemme dem i leseutvikling og læring. Godt samarbeid mellom øynene, og korreksjon av brytningsfeil, er en viktig forutsetning for å utvikle gode leseferdigheter. Våre optikere har spesialkompetanse og erfaring i å undersøke, avdekke og korrigere synsrelaterte problemer hos barn.    

 

Barn lever et aktivt liv. For de av barna som trenger synskorreksjon, kan kontaktlinser gi stor frihet for fortsatt maksimal utfoldelse. Våre kontaktlinseoptikere har god erfaring med undersøkelse og tilpassing av kontaktlinser for barn.

 

Mer informasjon om hvordan bruke kontaktlinser